Psycholoog Tjimke De praktijk is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-14.00: 06-38201177.
Je kunt ook je vragen mailen naar: info@psycholoog-tjimke.nl, een sms- of Whatsapp-bericht sturen.
knop-afspraak
Logo-psycholoog-tjimke-de-vries

Clientverhalen

"Vroeger had ik een rooskleurig beeld van het moederschap. Kinderen opvoeden, dat zou ik wel even doen. Toen ik eenmaal kinderen had, bleek dat vies tegen te vallen. Ik raakte gefrustreerd en liep vast. Tjimke heeft me op zeer vakkundige wijze geholpen om het beeld dat ik had van het moederschap en van mezelf als moeder, bij te stellen. Ik ben nu een relaxter mens en kijk met een mildere blik naar mezelf – ook op andere gebieden dan het moederschap. Tjimke luistert, analyseert, confronteert en vraagt door op hoog tempo, waardoor je in 45 minuten heel veel kunt bespreken. Ik heb gehuild en gelachen tijdens de sessies, en vooral heel veel geleerd."

Karin, 38 jaar

Algemene voorwaarden behandeling Psycholoog Tjimke de Vries

Op alle therapie en andere vormen van begeleiding bij Psycholoog Tjimke de Vries zijn de volgende voorwaarden van toepassing, laatste herziening tekst juni 2018.

1.  Psycholoog Tjimke de Vries is niet in staat om crisiszorg te leveren. In tijd van crisis (suïcide-neigingen, psychotische verschijnselen e.d.) neemt u altijd eerst contact op met uw huisarts, die voor u, wanneer nodig, meteen adequate spoedeisende zorg kan regelen.


2.  De praktijk heeft een secretariaat dat geopend is van 08.00 tot 18.00 voor het maken van afspraken en praktische vragen.


3.  Voor inhoudelijke vragen of speciale verzoeken of het versturen van persoonlijke informatie kun je me altijd e-mailen op mijn persoonlijke privé e-mail adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


4.  Sinds 2018 kan een kind of adolescent in principe niet eerst een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek zonder dat ik eerst de ouder(s) of verzorger(s) heb gesproken voor een kennismaking van minimaal 1 sessie van 60 minuten, zonder de aanwezigheid van het kind of de puber. Mocht u daar vanaf willen wijken, stuur dan een e-mail met de reden.


5. Uw privacy is gewaarborgd binnen mijn praktijk. Ik werk met papieren dossiers, een externe harde schijf, een beveiligd Gmail account en ik heb bewerkersovereenkomsten met alle derde partijen. Informatie wordt nooit aan derden verstrekt zonder uw toestemming of medeweten.


6. De afspraken worden altijd buiten de sessie door u zelf ingepland als bestaande cliënt (na het kennismakingsgesprek) online -via de website. Ik wil de tijd in de therapie benutten voor de inhoud. Deze afspraken worden soms verzet of geannuleerd door mijzelf en ik zal dan mijn best doen binnen een paar dagen een vervangende afspraak te bieden.


7. Sinds mijn tweeling geboren is eind 2016 ben ik wat vaker absent omdat ze me nodig hebben als ze bijvoorbeeld ziek zijn. Ik geef dan altijd binnen aantal dagen nieuwe afspraak ter compensatie.


8. Ik behartig niet uw belangen als uw psycholoog en vanuit ook het standpunt van mijn beroepsvereniging geef ik geen medische of psychologische verklaringen af bijvoorbeeld aan bedrijfsartsen, werkgevers, het UWV en juridische instanties (letselschade). Dit om de vertrouwelijke band tussen cliënt en psycholoog te waarborgen zonder belangenverstrengeling.


9. Iedereen verdient de beste zorg en de meest adequate zorg. Als je je wilt aanmelden met ernstige suïcidale neigingen, psychotische verschijnselen, ernstig middelenmisbruik dan kan dat niet binnen mijn praktijk. Je hebt meer specialistische zorg nodig omdat ik niet kan bieden wat je nodig hebt.


10. Uw dossier werd voorheen twee jaar na afsluiting van de behandeling bewaard en daarna vernietigd. Sinds de wet Wkkgz van 2016 ben ik verplicht de dossiers 15 jaar te bewaren en daarna te vernietigen. Een client mag altijd aangeven dat het dossier eerder vernietigd wordt. Alle dossiers van voor 2015 zijn reeds vernietigd. Echter, de meeste cliënten die zorg krijgen binnen mijn praktijk hebben geen continuïteit van zorg nodig na een afgerond traject en houden gedurende de behandeling zelf samenvattingen van de gesprekken bij. Daarom adviseer ik de meesten het dossier na 2 jaar te vernietigen. Hiervoor kun je een verklaring tekenen. Je hebt het recht op vergetelheid.


11. Na elke sessie wordt meestal gelijk afgerekend. Hiervoor ontvangt u desgewenst een factuur via uw e-mailadres en een pinbewijs. Mocht u de nota niet hebben ontvangen stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met je NAW gegevens en de datum van de sessie van de niet ontvangen factuur. Deze nota -indien vergoeding geldt- kunt u opsturen naar uw verzekeringsmaatschappij.


12. Alles wat u bespreekt met uw therapeut is vertrouwelijk, behalve in het geval dat blijkt dat u uzelf of anderen schade wilt berokkenen. In dat geval is uw behandelaar verplicht om dit kenbaar te maken aan derden (familie, huisarts, politie, crisisopvang). Ik houd me aan de verplicht meldcode tegen kindermishandeling. Soms als ouders niet in staat zijn of bereid zijn beter voor hun kind te zorgen, doe ik een melding bij Veilig Thuis voor extra ondersteuning van deze ouders en ter bescherming van het kind. Dit gaat zoveel mogelijk in overleg.


13. Uw therapeut heeft een inspanningsverplichting en zal dientaangaande al zijn professionaliteit inzetten om uw probleem op te lossen. De therapeut heeft, echter, geen resultaatverplichting. Dit betekent dat u voor wat betreft de invloeden, uitwerking, en gevolgen van de therapie, positief dan wel negatief, zelf verantwoordelijk bent.


14. De therapeut is geen bemiddelaar tussen u en derden (partners, artsen, verzekeringsmaatschappijen, uitkeringsinstanties). Psycholoog Tjimke de Vries doet geen uitspraken over werkhervatting, de gevolgen van letselschade en andere zaken die spelen tussen u en derden. Dit moet u met de betreffende instantie of persoon zelf bespreken.


15. Tijdens de behandeling of tijdens het eerste contact kan het voorkomen dat het nodig is je door te verwijzen naar een andere specialist binnen de GGZ. Ik wil de kwaliteit waarborgen en ik ken de grenzen van mijn expertise en bereik. Soms verwijst de therapeut door naar een andere beroepsgroep. Het blijkt weleens dat iemand meer baat heeft bij bijvoorbeeld een jurist of mediation of een dominee.


16. Alle keuzes en beslissingen die u neemt, al dan niet onder invloed van de therapie, zijn voor uw eigen rekening en verantwoordelijkheid.


17. Heeft u klachten over de manier waarop u geholpen wordt, bespreek dit eerst met uw behandelaar. Is uw ongenoegen niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de klachtencommissie van het NIP.


18. Afspraken moeten 24 uur van te voren worden afgezegd per e-mail ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of via het secretariaat. Niet per sms of whatsapp annuleren. Anders wordt het consult volledig in rekening gebracht. Mocht het een overmachtssituatie zijn dan is mogelijk om binnen een week in overleg een nieuwe afspraak in te plannen en dan worden er geen kosten in rekening gebracht voor de te laat geannuleerde sessie.


19. Voor de behandeling van kinderen is schriftelijke toestemming van beide ouders nodig tot 16 jaar.


20. Uw therapeut heeft het recht om te weigeren een behandeltraject met u aan te gaan.

 

Psycholoog-tjimke werkte voorheen ook onder de websites www.psycholoog-lansingerland.nlwww.psycholoog-westland.nl en www.psychologie-zoetermeer.nl. Klanten uit het Westland in het algemeen, dus ook uit Lansingerland en Zoetermeer kunnen natuurlijk nog steeds terecht bij een van de locaties van Psycholoog Tjimke in Bergschenhoek of Hoek van Holland.

Bergschenhoek

Psycholoog Tjimke Bergschenhoek
Notaris Kruytstraat 36
2661 HP Bergschenhoek

Hoek van Holland

Psycholoog Tjimke Hoek van Holland
Rietdijkstraat 72 A
3151 HJ Hoek van Holland